ESIF ZAJMOVI I JAMSTVA RADIONICA

Udruga Međunarodna mreža poslovnih žena i Društvo Pulsus savjetovanje d.o.o. organiziraju predavanje o HAMAG-BICRO programima (ESIF zajmovima i ESIF jamstvima).

Besplatna radionica održati će se online u četvrtak, 28.10.2021. u 18:00 sati putem Zoom platforme.

Cilj predavanja je predstaviti ESIF financijske instrumente koje provodi agencija HAMAG-BICRO u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.:

 • Program ESIF Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva i program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.
 • Program ESIF Malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
 • Program Covid-19 zajam za obrtna sredstva, kao mjera pomoći gospodarstvu uslijed epidemije korona virusa, namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
 • Program ESIF jamstva HAMAG-BICRO-a su instrument osiguranja poduzetničke investicije. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR.

Nadalje, naglasak radionice biti će ponajviše na sljedećim trenutno otvorenim/aktivnim zajmovima:

 1. ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJAM
 2. COVID-19 ZAJAM

ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJAM

Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:

 • osnivanja obrta i trgovačkih društava
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • samozapošljavanja
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta

Prihvatljivi prijavitelji su postojeći subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti) i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju osnovati isti.

 • Iznos kredita: do 25.000,00 EUR
 • Namjena: kreditiranje osnovnih sredstava i obrtnih sredstava (do 30% iznosa zajma)
 • Rok otplate: do 5 godna
 • Poček: do 12 mjeseci
 • Kamatna stopa: 0,1% – 0,25% – 0,5% (ovisno o indeksu razvijenosti lokacije)
 • Instrument osiguranja: zadužnica

COVID-19 ZAJAM

Cilj programa je osiguranje dodatne likvidnosti mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su u 2020. godini ostvari pad prihoda od 20% i više u odnosu na 2019. godinu.

 • Iznos kredita: do 750.000,00 kn
 • Namjena: obrtna sredstva
 • Rok otplate: do 5 godina
 • Poček: do 12 mjeseci
 • Kamatna stopa: 0,25%
 • Instrument osiguranja: zadužnica

Napomena: ODRŽANO!