IVANA RADIĆ
IVANA RADIĆPredsjednica udruge, Članica izvršnog odbora
MARIJA TRNJANAC
MARIJA TRNJANACDopredsjednica udruge, Članica izvršnog odbora
IVANA FAKIN
IVANA FAKINVoditeljica projekata i programa, Članica izvršnog odbora
GORDANA MATKOVIĆ
GORDANA MATKOVIĆČlanica izvršnog odbora
ALEKSANDRA CARVAHLO
ALEKSANDRA CARVAHLOČlanica izvršnog odbora
VESNA ODOBAŠA
VESNA ODOBAŠAČlanica
MARIJA BOŠKOVIĆ BATARELO
MARIJA BOŠKOVIĆ BATARELOPredsjednica odbora za compliance
MIRJANA KOPREK
MIRJANA KOPREKPredsjednica odbora za zdravlje i wellness
ANA PAVIČIĆ
ANA PAVIČIĆČlanica
DRAGANA MLADENOVIĆ
DRAGANA MLADENOVIĆČlanica
VALENTINA KUZMIĆ
VALENTINA KUZMIĆČlanica
ZAGREBAČKO UČILIŠTE
ZAGREBAČKO UČILIŠTEČlan
SNJEŽANA TURALIJA
SNJEŽANA TURALIJAČlanica
NATAŠA CIKAČ
NATAŠA CIKAČČlanica
IVA MIA KRUŠLIN
IVA MIA KRUŠLINČlanica
IRENA TUŠAK MILETIĆ
IRENA TUŠAK MILETIĆČlanica
SUNČANA SELETKOVIĆ
SUNČANA SELETKOVIĆČlanica
SANDA GALE
SANDA GALEČlanica
MARIJA GRADIČEK
MARIJA GRADIČEKČlanica
VERONIKA MUDRI ŠESTAN
VERONIKA MUDRI ŠESTANČlanica
IVANA MILČEVSKA
IVANA MILČEVSKAČlanica
ŽELJKA BUČEC
ŽELJKA BUČECČlanica
MARIJANA SUMPOR
MARIJANA SUMPORČlanica
LJILJANA KELIHAR
LJILJANA KELIHARČlanica
MILA D.O.O.
MILA D.O.O.Članica
JASMINKA FUCHS
JASMINKA FUCHSČlanica
IVA GRKOVIĆ
IVA GRKOVIĆČlanica
DOLORES RIBA
DOLORES RIBAČlanica
TANJA BRUSEK
TANJA BRUSEKČlanica
VE-GO-RA
VE-GO-RAČlan
SENKA BOROVAC ZEKAN
SENKA BOROVAC ZEKANČlanica
SARA KOCIJAN
SARA KOCIJANČlanica
PETRA ĆORLUKA
PETRA ĆORLUKAČlanica
MAJA KARTUŠ
MAJA KARTUŠČlanica
VANJA ZORICA
VANJA ZORICAČlanica
IVANA FILIP
IVANA FILIPČlanica
ANA TRBIĆ
ANA TRBIĆČlanica
JASENKA HALEUŠ
JASENKA HALEUŠČlanica
ŽAKLINA DRUŽETA
ŽAKLINA DRUŽETAČlanica
JOSIPA ZORKO
JOSIPA ZORKOČlanica
IVNA VUKELIĆ
IVNA VUKELIĆČlanica
IVA BRČIĆ
IVA BRČIĆČlanica
MARJANA BRZAJ
MARJANA BRZAJČlanica
ELIZABETA ALKOVIĆ
ELIZABETA ALKOVIĆČlanica
ADRIANA GRUBELIĆ
ADRIANA GRUBELIĆČlanica
GABRIELA BAKETARIĆ
GABRIELA BAKETARIĆČlanica
ANITA GULAM BLEČIĆ
ANITA GULAM BLEČIĆČlanica
ELA BREŠKI
ELA BREŠKIČlanica
ALEKSANDRA LAZAR
ALEKSANDRA LAZARČlanica
IVA BABIĆ
IVA BABIĆČlanica