Project Description

DAJANA RAKIĆ
DAJANA RAKIĆČlanica
“Dajana Rakić vlasnica je obrta za poduke i prevođenje “Guvernata”, kojeg otvara krajem 2019., pred samu pandemiju. Po struci magistra edukacije anglistike i filozofije, sa 7 godina iskustva u ESL industriji (“English as a Second Language”). Svoje usluge obavlja kao freelancer/outsourcer za različite privatne ustanove, poput Visoke poslovne škole PAR, gdje predaje poslovni engleski, zatim Visokog učilišta Algebra, u sklopu kojeg drži pripreme za maturu iz engleskog jezika te kineske firme Likeshuo, pod kojom radi kao freelancer. “Guvernatu” pokreće iz razloga što iznad svega vrednuje samostalnost i autentičnost u onome što radi, voli biti sama svojim šefom, ali najviše od svega voli stajati iza uspjeha svojih klijenata. Najviše voli podučavati u aspektima poslovnog engleskog za pravo i ekonomiju. Glavna nit vodilja u podučavanju engleskog jezika joj je “your goals are my goals”. Premda se nikada nije smatrala poduzetnicom niti vidjela u tim vodama, sada uviđa važnost povezivanja sa drugim poduzetnicama, u vidu učenja iz njihovog iskustva, kako bi obogatila vlastito.
Sve članice Mreže žena ostvaruju popust od -15% na sve usluge obrta “Guvernata”.