Project Description

IVANA MILČEVSKA
IVANA MILČEVSKAČlanica
Milčevska ima više od 10 godina iskustva u području poduzetništva. Istovremeno je radila kao predavačica iz međunarodne ekonomije i poduzetništva na Integriranom poslovnom fakultetu – Skoplje (Integarted Business Faculty -Skopje).

Pored toga, pet godina bila je direktorica nevladine organizacije New Business Education – Skoplje, gdje je bila uključena u nekoliko projekata koje financira EU.

Godine 2016, seli se u Zagreb gdje se nekoliko godina kasnije specijalizira za digitalni marketing (SEO, SEM, CMS) na Sveučilištu Algebra i postaje Specijalist za internetsko oglašavanje.