Project Description

LJIJLJANA BUKOVEC
LJIJLJANA BUKOVECČlanica
Rođena sam 12.09.1963. u Zagrebu.

Obrazovanje: Ekonomski obrazovni centar Zagreb- srednji ekonomist za računovodstvene poslove, Ekonomski fakultet u Zagrebu – diplomirani ekonomist, Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – sveučilišna specijalistica Financijskog izvještavanja, revizije i analize, univ.spec.oec. ,
ovlašteni interni revizor za javni sektor Ministarstva financija.

Obavljanje poslova: cijeli radni vijek sam vezana za financije, reviziju , proračun i javni sektor uz poslove u računovodstvu, planu i analizi, voditelj odjela računovodstvenih i općih poslova ,viši unutarnji revizor, zamjenik načelnika unutarnje revizije. Kratko sam i obavljala poslove kroz samostalnu djelatnost u grafičkoj industriji.

Sada sam savjetnik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za područja financija, računovodstva, proračuna, revizije, upravljanje rizicima i dr.