Project Description

MARIJA GRADIČEK
MARIJA GRADIČEKČlanica
Marija Gradiček, mag. Oec.
091 2492 956
Predsjednica uprave Fine’sa Consultings d.o.o.
Završila sam sveučilišni diplomski studij Ekonomike poduzetništva na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, te stekla zvanje magistre ekonomije. Po završetku studija zaposlila sam se u Finesa grupi i počela raditi kao voditelj projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih izvora.
Trenutno sam Predsjednica uprave jedne od vodećih hrvatskih konzultantskih poduzeća za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Posjedujem više od pet godina iskustva rada na projektima financiranim iz fondova EU i portfelj od 250 projekata u vrijednosti od 800 milijuna kuna. Od 2015. godine radim na pripremi i provedbi projekata za privatni i javni sektor, sufinanciranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za regionalni razvoj te nacionalnih izvora. U svojoj dosadašnjoj karijeri stekla sam bogato iskustvo u izradi investicijskih studija/poslovnih planova, izradi Due diligence analiza, izradi Benchmarking analiza te izradi Cost-benefit analiza.
Sudjelovala sam na brojnim poslovnim konferencijama i business forumima iz područja project managementa i EU fondova te na brojnim domaćim sajmovima hrvatskih vinara, poljoprivrednika te poduzetnika. Posjedujem certifikat iz područja javne nabave, te kontinuirano odlazim na usavršavanja za područje nabave.

finesa-consultings.hr