Project Description

MARIJANA SUMPOR
MARIJANA SUMPORČlanica
+385 91 507 4975

Dr. sc. Marijana Sumpor je znanstvenica, konzultantica i poduzetnica, direktorica konzultantske tvrtke Euro ekspertize. Usporedo s profesionalnim angažmanom, aktivna je u politici kao predsjednica političke stranke Nezavisna lista Zagreb (NLZG) i zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. U okviru znanstvenih i stručnih aktivnosti hrvatska je ambasadorica Udruženja regionalnih znanosti (RSA) iz Velike Britanije i članica uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Regional Studies, Regional Science (RSRS), te je koordinatorica Hrvatske evaluatorske mreže (HEM).
Konzultantska iskustva stjecala je tijekom proteklih 20 godina prije svega u području izrade strateških razvojnih dokumenata, EU programiranja i izrade strateških razvojnih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini. Znanstveno radno iskustvo stekla je na Ekonomskom institutu (2001.-2018.), a ranija profesionalna iskustva u Ministarstvu financija Republike Hrvatske (1995-1998) te u Odjelu za upravljanje rizicima BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998-2000).
Danas djeluje u višestrukim ulogama neovisne istraživačice, konzultantice i trenerice. Njena su područja interesa: EU Kohezijska politika, regionalni i lokalni razvoj, razvoj dobrog upravljanja u javnoj upravi kroz planiranje scenarija, strateško planiranje, i evaluacija javnih politika, programa i projekata. Sudjelovala je u mnogim projektima jačanja institucionalnih kapaciteta financiranih iz raznih međunarodnih izvora (EU, međunarodne razvojne institucije, i države kao što su Danska, Finska, Njemačka, Velika Britanja, SAD i dr.). Vodila je izradu Strategije regionalnog razvoja RH 2020. i sudjelovala u izradi niza gradskih razvojnih strategija (Zagreb, Samobor, Vukovar, Benkovac, Kraljevica). U želji da svoja stručna znanja primjeni u aktivnoj politici kroz primjenu novih modela javnog upravljanja, radi na aktiviranju lokalne zajednice u razvojnom odlučivanju.
Velik značaj pridaje prijenosu znanja te od 2005. djeluje kao trenerica za EU pristup planiranju i upravljanja projektima, planiranju scenarija, te evaluaciju projekata, programa i javnih politika. Obrazovala je rukovodeće državnih i lokalnih službenika i dužnosnika kroz programe Državne škole za javnu upravu, polaznike Diplomatske akademije MVEP-a, studente poslijediplomskog specijalističkog studija „Prilagodba EU: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije“ Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon završenog studija financija (1995.) i magisterija međunarodne razmjene na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu (1998.), doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (2005.) na temu „Koordinacija razvojnih politika prema integrativnoj politici regionalnog razvoja u Hrvatskoj“. Osim u Hrvatskoj školovala se u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u i Francuskoj. Izvrsno vlada engleskim i njemačkim jezikom.
Autorica je i suatorica pedesetak znanstvenih i stručnih publikacija te je suautorica knjige „Participativno upravljanje za održivi razvoj“. Cjelovit popis radova dostupan je na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Sumpor,%20Marijana%20%2821308%29|text|profile

www.euroekspertiza.eu
www.nezavisnalistazagreb.hr