Project Description

PETRIĆ & KAJIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO
PETRIĆ & KAJIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVOČlanovi
099/7932-932

Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o. zastupa interese mnogih klijenata u parničnim postupcima širokog raspona, od najsloženijih trgovačkih sporova do sporova u kojima zastupa klijente radi ostvarenja pojedinačnih interesa.
Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o. pruža usluge pravnog savjetovanja za potrebe domaćih i stranih pravnih osoba, s osobitim naglaskom na trgovačko i korporativno pravo, obvezno pravo, imovinsko pravo, te savjetovanje i pravnu podršku domaćim i stranim investitorima, s posebnim naglaskom na investicije u turizmu, IT industriji, industriji medicinskih uređaja, energetskom sektoru, bankarskom sektoru i dr., a koje usluge pružaju odvjetnici s visokim profesionalnim standardima.
Zastupajući klijente u rješavanju sporova pred sudovima i drugim nadležnim tijelima, odvjetnici odvjetničkog društva pronalaze najbolja rješenja za klijente pri čemu vode brigu o tome da li se spor može riješiti primjenjujući alternativno rješavanje spora kako bi se za klijenta postiglo najpovoljnije rješenje u što kraćem roku. Odvjetnici u uredu su ovlašteni medijatori i članovi Hrvatske udruge za mirenje.

www.petric-kajic.hr

https://www.linkedin.com/in/petar-petric/
https://www.linkedin.com/in/ana-marija-kaji%C4%87-18694083/
https://www.linkedin.com/in/iva-babi%C4%87-823240a7/