Project Description

SANDA GALE
SANDA GALEČlanica
Ravnateljica i suvlasnica Sportskog učilišta PESG u Zagrebu, ustanove koja provodi modernizirani program opće gimnazije s pojačanim sportskim programom za djecu srednjoškolske dobi koja razvijaju dvojnu karijeru (obrazovanje i sport).
Profesionalni razvoj na području obrazovanja odraslih započinje 2008. godine i od tada aktivno sudjeluje u nizu aktivnosti promicanja obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja.

Trenutno je jedna od 6 predstavnika Republike Hrvatske u Savjetodavnom odboru za strukovno obrazovanje i osposobljavanje – Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) u Bruxellesu i u sastavu Komisije za dual karijeru u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora.

Područje interesa i rada: organizacijski procesi u obrazovanju odraslih, cjeloživotno profesionalno usmjeravanje odraslih polaznika, internacionalizacija obrazovanja, standardi zanimanja i kvalifikacija, izrada nastavnih planova i programa prema detektiranim potrebama, praćenje politika na području obrazovanja odraslih. Uz navedeno, predavač je edukacijskih programa o EU projektima, a isto tako radi i na području pripreme i provedbe te drugih aktivnosti vezanih na temu EU projekta. Dodatno je ovo područje rada zaokružila formalnim obrazovanjem na poslijediplomskom interdisciplinarnom specijalističkom studiju Sveučilišta u Zagrebu za pripremu i provedbu EU projekata.

www.pesg.hr