Project Description

SENKA BOROVAC ZEKAN
SENKA BOROVAC ZEKANČlanica
Doc.dr.sc. Senka Borovac Zekan, rođena je 07.10.1975. u Splitu. Udana je i majka četvero djece. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu diplomirala je na smjeru Marketinga. Nakon diplome upisuje Stručni magisterij iz Marketinga. Po njegovom završetku proširuje svoje područje interesa na Menadžment te upisuje Znanstveni magisterij iz Menadžmenta na istom fakultetu. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu iz područja Menadžmenta i organizacije.

Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima i konferencijama. Napisala je niz znanstvenih i stručnih radova koji su objavljeni u prestižnim domaćim i stranim časopisima i publikacijama.

Članica je brojnih domaćih i stranih strukovnih udruženja. Usavršavala se na seminarima i tečajevima u zemlji i inozemstvu iz područja pregovaračkih vještina, poslovnog vođenja, kriznog menadžmenta i organizacije događaja koji spadaju u područje njenog interesa i istraživačkog rada.

Trenutno je zaposlena na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu kao viši predavač.