Edukacija je važan čimbenik uspješne karijere svake poduzetnice i poslovne žene. Malom školom poduzetništva kroz udrugu obrazujemo generacije žena na njihovom putu do uspjeha.