PRVA GENERACIJA ŽENA ZAVRŠILA MALU ŠKOLU PODUZETNIŠTVA ZA ŽENE - mrezazena

PRVA GENERACIJA ŽENA ZAVRŠILA MALU ŠKOLU PODUZETNIŠTVA ZA ŽENE