Na konferenciji Uloga poduzetništva u jugoistočnoj Europi, imali smo kratki intervju sa Dženitom Zirdum – predsjednicom Regionalne asocijacije poduzetništva Poslovna žena – BiH

https://www.youtube.com/watch?v=sGqs5RuIE9g