Konferencija U korak s novim vremenom

Na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore, predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena sudjelovala je na konferenciji ” U korak sa novim vremenom” a na prijedlog predsjednice Udruženja preduzetnica Crne Gore.

Na konferenciji su usvojeni i zaključci od kojih donosimo neke: 

  1. Konferencija je ponudila široku platformu za traženje odgovora na važna ekonomska, politička i socijalna pitanja relevantna za razvoj ženskog poduzetništva
  2. Jačanje ekonomskog položaja žena je jedan od prioritetnih zadataka u ostvarivanju politike rodne ravnopravnosti
  3. Žensko poduzetništvo je još uvijek nedovoljno iskorišten resurs privrednog razvoja
  4. Opća je ocjena da je normativni okvir koji uređuje i podstiče žensko poduzetništvo dobar, ali da bi kvalitetnija i doslednija primjena pomogla unapredjenju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori
  5. Nastaviti sa aktivnostima na eliminisanju biznis barijera i stvaranju ambijenta za bolji razvoj ženskog preduzetništva kroz kreiranje nove Strategije za razvoj ženskog preduzetništva u narednom periodu uz uključivanje širokog broja aktera i njenu izradu

Predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena iz Hrvatske, Ivana Radić podsjetila je da su osnovani prije dvije godine.

Ivana Radić - Konferencija U korak s novim vremenom

– Fokusirani smo na maloj školi poduzetništva za žene kako bismo ih naučili osnovama poduzetništva i kako da vode firme. Neke već imaju svoja poduzeća, ali dolaze kod nas kako naučile nešto novo. Također, jednom godišnje radimo i međunarodnu konferenciju. Hrvatska je članica EU i imamo nekih olakšica. Radila sam istraživanje o ženama koje rade u EU, ali svoje proizvode i usluge prodaju u zemljama koje nisu u EU. Rezultati su pokazali da žene i dalje, kao glavni problem. imaju edukacije kao i otežan pristup u financiranju – istakla je ona.

Radić kaže da žene iz biznisa, radile u Hrvatskoj ili vani, trebaju više informacija i druženja.

-Poslovne žene moraju ići na konferencije i seminare. Imamo fondove koje možemo koristiti jer smo unutar EU, ali i druge zemlje imaju neke fondove pa  možemo zajedno. Također, radimo na tome da nađemo metodologiju koja bi pomogla da žene postanu poduzetnice. Jako je važno imati dostupne informacije o propisima, a treba razmišljati  da se posao raširi. Žene se same moraju izboriti za svoje mjesto i potpora društva i drugih žena nam je jako važna.