Sudjelovali smo na Freja forumu

Međunarodna mreža poslovnih žena sudjelovala je na Freja forumu u Tuzli 11.11.2017. na penelu o ženskom poduzetništvu u sklopu kojega se okupilo nekoliko udruženja žena iz regije i na kojem smo razgovarali o jednakim mogućnostima za žene te o projektima koje planiramo za buduće razdoblje.

Osnovna ideja FREJA foruma je povezivanje nevladinih udruga sa Zapadnog Balkana učenje po principima demokracije i jednakih mogucnosti.

Na panelu o ženskom poduzetništvu u regiji predstavili smo Međunarodnu mrežu poslovnih žena te razmijenili iskustva, izazove i potencijalne mogućnosti za suradnju sa: gđom Dženitom Zirdum, predsjednicom Regionalne asocijacije žena poduzetnica Bosne i Hercegovine; gđom Editom Dautović, predsjednicom Udruženja preduzetnica Crne Gore; gđom Valentinom Disoskom, predsjednicom Udruženja poslovnih žena Makedonije; gđom Oliverom Popović, podpredsjednicom Udruženja poslovnih žena Srbije, gđom Graziom Rendo, predsjednicom Platforme žena poduzetnica – Bruxelles/EU te gđom Itir Sinem Aykut, članicom Uprave udruge žena KAGIDER Turske.

MEĐUNARODNA MREŽA POSLOVNIH ŽENA

Sve poslovne žene, poduzetnice, obrtnice, akademske građanke i sve ostale žene pozvane su pridružiti nam se i doprinijeti boljoj vidljivosti žena u poslu.

Misija: Međunarodna mreža poslovnih žena je snažan i kvalitetan partner te spona između državnog i privatnog sektora u svrhu promicanje žena u svim aspektima poslovanja.

Vizija: Međunarodna mreža poslovnih žena je najveća mreža poslovnih žena u jugoistočnoj Europi. Bavimo se promicanjem jednakosti poduzetnica i poslovnih žena te pružamo najkvalitetniju uslugu po pitanju podrške ženama u raznim sferama poslovanja. Mreža se bavi aktivnostima za poboljšanje položaja poslovnih žena i žena poduzetnica na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Obveze – sudjelovati u radu Udruge svojim prijedlozima
Prava – pokretanje raznih projekata i inicijativa
– sudjelovanje na zajedničkim aktivnostima
– predstavljanje svojih proizvoda i usluga

Kontakt: Međunarodna mreža poslovnih žena; Zagreb, ivana@mrezezena.com; M:+ 385 91 923 77 01