Nove osnovice za obračun doprinosa direktora  za 2022. godinu

 

Teško je prognozirati bilo koji trend poslovanja u 2022. godini, ali zato jedno je sigurno Ministarstvo financija opet nam je ostavilo poklon pod borom – nove osnovice za obračun doprinosa za direktore.

 

Osobno, u poduzetničkom svijetu, u kojem sam  28 godina, gdje prevladavaju mikro i mali poduzetnici,  i gdje su vlasnici u isto vrijeme i menadžment svojih firmi uvođenje ovih osnovica čini mi se kao totalni promašaj. Osnova i cilj poduzetništva je profit vlasnika, a ne plaća odnosno doprinosi, ali  kod nas je uvijek nešto drugačije nego u ostalim razvijenim zemljama pa tako i ovaj suludi propis od kojeg se ne odustaje.

No kako je, tako je.

Svake godine na kraju poslovne  godine objavljuje se podatak o prosječno mjesečnoj bruto  plaći u RH za razdoblje siječanj-kolovoz , te se na temelju tog podatka primjenom propisanih koeficijenata  računaju i osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za sljedeću poslovnu godinu (prosječna mjesečna bruto plača za siječanj-kolovoz 2021. godine iznosi  9.537,00 kn).

Tako je izračunao Državni zavod za statistiku (plaće u javnoj upravi lijepo popravljaju ovaj prosjek).

Što to znači za nas poduzetnice?

Ovisno o kojem pravnom obliku poslovanja se radi obvezne smo primijeniti nove osnovice za obračun doprinosa na obračunu plaće za siječanj 2022. godine ( isplatu  u veljači 2022.).

Direktori trgovačkog društva (d.o.o., j.d.o.o.) primijenit će osnovicu od 6.199,05 kn za obračun obveznih doprinosa.

Nema propisane obveze za  isplatu neto plaće direktoru, ali bih toplo preporučila da se isplaćuje  neto plaća s obzirom na to da već plaćamo doprinose na tu osnovicu.

Ako se radi o prijavi na nepuno radno vrijeme direktora, a direktor nema kod drugog poslodavca zasnovan radni odnos, doprinosi se  obračunavaju  na propisanu osnovicu neovisno o visini ugovorene bruto plaće za nepuno radno vrijeme.

Ako ste direktor svoga društva, ali niste u radnom odnosu u svom trgovačkom društvu već ste prijavljeni kod drugog poslodavca, na iznos bruto plaće  koji je isti ili veći od propisane osnovice za obračun doprinosa za direktore, nemate obvezu obračunavanja doprinosa u svom trgovačkom društvu.

Kako god, godišnje se mora platiti doprinosa na osnovicu od 74.388,60 kn.

Ako se doprinosi za direktora  ne bi obračunavali na propisanu osnovicu po isteku godine Porezna uprava izdati će rješenje na direktora osobno koji će razliku morati platiti iz svog vlastitog džepa , što ne bih preporučila, s obzirom na to da su nam doprinosi ipak trošak poslovanja te nam stvaraju u određenoj mjeri i porezni štit od poreza na dobit.

 

Vlasnici obrta također imaju propisane osnovice za obračune doprinosa, ali ovisno o tome  primjenjuje li se u poslovanju oporezivanje porezom na dohodak ili oporezivanje porezom na dobit, osnovica je različita.

Za obrtnike odnosno one koji obavljaju samostalnu djelatnost oporezivu porezom na dohodak osnovica za obračun doprinosa mjesečno iznosi 6.199,05 kn, dok će oni koji su oporezivi porezom na dobit primijeniti osnovicu za obračun doprinosa mjesečno u iznosu 10.490,70 kn (tzv. poduzetnička plaća).

Za više informacija pogledajte na službenim stranicama Narodnih novina  gdje su objavljene detaljno sve osnovice.

 

Slađana Mikašinović, ovl. rač.

Rauss

Photo: Pexels.com