Otvoren je drugi poziv za prijave za program edukacija iz poduzetničkih vještina u okviru projekta Women in Business kojeg provodi Tehnološki park Varaždin u suradnji s partnerima iz Dunavske regije.

  • Ako ste žena u dobi od 15 do 34 godine
  • Ako živite u DunavskoJ regiji (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Austrija, Slovenija, Njemačka, Češka, Moldavija, Bugarska, Rumunjska..)
  • Želite započeti poslovni pothvat, ili već vodite vlastiti posao
  • Prijavite se na naš besplatni program edukacija na linku: https://forms.gle/g1EMqtNziWZn43eA7
  • Prijave su otvorene do 31. kolovoza 2020.

#DanubeTransnationalProgramme #WomenInBusiness #empoweringwomentogether

PREUZMI POZIV