Arhiva Ostalo - mrezazena

Ostalo

01/5626-001


Marija je direktorica Privacy Company u Hrvatskoj te se bavi edukacijom i savjetovanjem u području privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te ima LL.M. diplomu sa Sveučilišta u Tilburgu, u Nizozemskoj, s područja prava i tehnologije, gdje je magistrirala na temi pametnih gradova i nove Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation – GDPR).

Marija ima radno iskustvo u područjima usklađenosti, zaštite potrošača, zaštite osobnih podataka, ugovaranja informacijskih tehnologija, elektroničke trgovine te u regulatornim aspektima bankarske industrije.

Zainteresirana je za odnos prava i tehnologije te stvaranje kreativnih rješenja za postizanje usklađenosti poslovanja u odnosu na pravne izazove koje donose nove tehnologije.

https://www.privacycompany.hr