POZIV NA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE

Međunarodne mreže poslovnih žena

 

Skupština će se održati dana 17.6.2022.g u Hotelu Maroon, Samoborska 3 s početkom u 18 sati.

 DNEVNI RED

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
 2. Prihvaćanje dnevnog reda sjednice
 3. Izmjena statuta – dodavanje točki 13.3. i 13.4. – Pridruženi članovi te popratne izmjene ostalih odredaba statuta koje se odnose na pridružene članove
 4. Prihvaćanje financijskih izvještaja za 2021.godinu
 5. Utvrđivanje članarina
 6. Aktivnosti udruge
 7. Razno

 Prijedlozi:

 1. Izmjena i dopuna čl. 9. – dopuna 9.1. te se dodaje 9.3., a dosadašnji 9.3. postaje 9.4.:

9.1. Članstvo u udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

9.3. Pridruženi članovi Udruge su sve poslovno sposobne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske ili državljani stranih zemalja – poslovne žene i muškarci, poduzetnice i poduzetnici, akademske građanke i građani, obrtnice i obrtnici koji pridruženo sudjeluju u radu Udruge.

 1. Dopuna čl. 11.:

11.3. Predsjednik Udruge je dužan odluku o prijamu u članstvo ili odbijanju zahtjeva i prijedloga za primitak u članstvo donijeti u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za primitak u članstvo, redovno, pridruženo ili počasno, sukladno članku 11.2.

 1. Dodaje se točka 13.3. i 13.4., članak 13. Statuta Međunarodne mreže poslovnih žena:

13.3. Pridruženi članovi imaju pravo:

– biti obaviješteni o radu i djelatnostima Udruge i njenih tijela,

– sudjelovati u aktivnostima Udruge.

13.4. Obveze i odgovornosti Pridruženih članova su:

– redovito plaćati članarinu,

– poštivati odredbe Statuta, te sve druge akte Udruge,

– štititi i promicati ugled Udruge,

– čuvati materijalna dobra Udruge i izvršavati preuzete obveze,

-čuvati podatke o poslovanju članova Udruge tajnima.

Pridruženi članovi ne mogu glasovati u Skupštini te ne mogu birati niti biti birani u tijela Udruge.

Članarine bi se od 1.11.2022. dijelile u 3 kategorije:

– Redovni članovi 1.000,00 HRK
– Pridruženi članovi 600,00 HRK
– Umirovljenici i studenti: 200 HRK (pridruženi članovi, ali s posebnom cijenom godišnje članarine)

 1. Izmjena čl. 19.:

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Izvod iz Statuta Međunarodne mreže poslovnih žena:

Odlučivanje Skupštine:

20.9.  Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine, osim u slučajevima kada je ovim Statutom određena posebna većina.

20.10. Ako u zakazano vrijeme ne bude nazočna većina članova Skupštine, Skupština će početi s radom pola sata kasnije i valjano odlučivati s nazočnim članovima.

Međunarodna mreža poslovnih žena, Kutjevačka 12, 10040 Zagreb

Predsjednica Udruge:

Ivana Radić

Datum: 13.5.2022.