Marijana Šimundža - u poduzetništvu se treba fokusirati na krajnje rezultate i dugoročne ciljeve - mrezazena

Marijana Šimundža – u poduzetništvu se treba fokusirati na krajnje rezultate i dugoročne ciljeve