Predstavljanje projekta Ojačaj me da jačam druge
Kada: 24.5.2022.
Vrijeme: 10 sati
Trajanje: 45 min ukupno
Predstavljanje će se izvoditi u 2 dijela:
  • 1.dio – 15 minuta- predstavljanje projekta za medije
  • 2. dio: 30 minuta predstavljanje projekta za volontere i sve zainteresirane dionike
Na konferenciji će se predstaviti projekt, ciljevi koje želimo postići te očekivani rezultati.
Jedan od ciljeva projekta je vođenje volontera kroz edukacije – ”Volonter volonteru” i ”Upravljanje udrugom”.