Proveli smo veliku anketu o ravnopravnosti žena u društvu

Povodom Međunarodnog dana žena, u suradnji s tvrtkom Educamix proveli smo veliku anketu o ravnopravnosti žena u društvu.

U istraživanju je sudjelovalo stotinu žena, članica Udruge Međunarodna mreža poslovnih žena i partnera udruge, koje su odgovorile na 11 aktualnih pitanja o položaju žena u društvu te uzrocima najčešćih stereotipa o ženama.

Ispitanice su iz RH, u dobi između 35-55 godina, višeg ili visokog obrazovanja, poslovne žene i poduzetnice.

Niže donosimo kratki presjek najvažnijih informacija, a cijelu anketu pogledajte putem nižeg linka.

  • Najveći broj ispitanica izjasnilo se da se žene u najvećoj mjeri stigmatiziraju izgledom i starošću.
  • Najveći broj ispitanica izjasnilo se da Stereotipi o ženama najviše ovise o odgoju i tradicionalnim ulogama u društvu
  • Najveći broj ispitanica izjasnilo se su za kreiranje stereotipa o ženama najviše odgovorni mediji i odgoj (roditelji)
  • Čak 90,6 % anketiranih žena smatra da se zakoni o sprječavanju diskriminaciji žena ne sprovode u praksi
  • 96,9% ispitanica smatra da naše društvo ne radi dovoljno po pitanju zaštite žena
  • 65,6% žena smatra da obrazovne ustanove ne doprinose razvijanju i razumijevanju među spolovima
  • 56,3% anketiranih izjasnilo se da je moguće promijeniti situaciju u društvu svim angažmanom dok ih 15,6% kaže da nema koristi i da se ništa ionako ne može učiniti
PREGLEDAJ ANKETU