Ravnopravnost spolova – stereotipi i predrasude koji utječu na položaj žena

 

Ravnopravnost spolova temeljna je ustavna vrednota Republike Hrvatske, prema kojoj bi žene i muškarci trebali  biti jednako zastupljeni u svim područjima javnoga i privatnog života, imati jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata. No stvarnost je nažalost drugačija.

Cilj je ove radionice promicanje ravnopravnosti spolova osvješćivanjem sudionika o stereotipima i predrasudama koji dovode do neravnopravnog položaja žena, uz osnaživanje samopouzdanja i prepoznavanje ograničenja, a sve u svrhu poboljšanja statusa žena u društvu.

Sadržaj radionice:
1) Položaj žena u HR društvu (gdje smo, što smo i kamo idemo)
2) Stereotipi i diskriminacija (što na njih utječe)
3) Kako se nositi sa stigmatizacijom i diskriminacijom (profesionalac vs. profesionalka)
4) Osvješćivanje vlastitih ograničenja
5) Osnaživanje vlastitih potencijala
6) Suočavanje sa strahovima i jačanje samopouzdanja
7) Što možemo učiniti za promicanje i poticanje jednakosti spolova

Metoda rada:
– vježbe
– individualni i grupni rad
– diskusija
– razmjena znanja i iskustva

Polaznici dobivaju:
– materijale
– uvjerenje
– dopunsku literaturu i preporuke
– povratnu informaciju od predavača

Trajanje i održavanje radionice:
– radionica traje 4 školska sata i na istoj može sudjelovati maksimalno 12 sudionika.
– vrijeme, mjesto i način održavanja radionice dogovara se u skladu s zahtjevima i potrebama naručitelja u
– odabranom prostoru naručitelja ili putem digitalne platforme ZOOM

Naknada za radionicu:

Naknada za radionicu iznosi 4.000,00 kn + PDV i ista se plaća temeljem ispostavljenog računa.
Troškove putovanja i smještaja predavača snosi naručitelj u iznosu stvarno nastalih troškova
Naručitelj osigurava prostor za održavanje radionice (dvoranu, osvježenja za pauze, ručak i sl.)

Gordana Matković, Educamix d.o.o.
Dijana Fazlić, Tecumviva d.o.o

Gordana Matković, poslovna trenerica, certificirani coach i konzultantica, članica Međunarodne mreže žena. Diplomirana politologinja / novinarka koja je svoje profesionalno radno iskustvo posljednjih 25 godina stjecala na menadžerskim pozicijama u području marketinga, event menadžmenta, komunikologije i korporativnih komunikacija te poslovnih edukacija za razvoj osobnih kompetencija kroz razna poslovna područja (financije, prodaja, proizvodnja, naftna industrija, IT djelatnost i dr.) te držeći radionice za nacionalne i internacionalne kompanije. I dalje se kontinuirano usavršava kroz aktivno sudjelovanje na konferencijama i stručnim seminarima. Dugogodišnje iskustvo i poznavanje tržišta kao jamstvo kvalitetnog pristupa potrebama klijenata potaknule su je da od 2007. djeluje u vlastitom centru za razvoj ljudskih potencijala Educamix. Njezina su uža specijalnost predavanja, edukacije i radionice s područja komunikacije i menadžmenta. Sudjelovala je na nizu konferencija i panela na temu ženskog poduzetništva i položaja žena u društvu. Njezin osobni fokus leži u poslovnom i osobnom razvoju kroz inovativan i individualan pristup prema klijentima.

Dijana Fazlić, poslovna trenerica, konzultantica, HR stručnjak i voditeljica projekata. Diplomirana pravnica s preko 30 godina iskustva na poslovima menadžerice, prokuristice, HR direktorice, konzultantice, trenerice i voditeljice EU projekata. Znanje i dugogodišnje iskustvo o razvoju i upravljanju organizacijom, poslovnom planiranju i upravljanju ljudskim resursima stjecala je kroz razna poslovna područja (financije, prodaja, proizvodnja, brodogradnja, transport, duhanska ind., naftna ind., itd.) nacionalne (INA, Dalstroj, Jadrolinija, Istragrafika, Podravka) i internacionalne kompanije (Heineken, BP, Raiffeisen), kroz razne stručne treninge, radionice, akademije i kongrese (LBS, IMD, CIPD) te radeći sa vrhunskim top menadžerima.
Krajem 2011. godine osnovala je tvrtku Tecumviva d.o.o. koja je bavi pružanjem cjelovitih usluga upravljanja ljudskim resursima. Njezina su uža specijalnost: strategija upravljanja ljudskim potencijalima i resursima, razvoj voditeljskih i osobnih kompetencija, razvoj HR procesa (organizacijska kultura, organizacijska struktura, radno pravni procesi, razvoj kompetencija, upravljanje talentima, selekcija) te priprema i vođenje EU projekata.

Photo: Pixabay