Ponuda i program stručne edukacije-treninga za NLP praktičara po međunarodnim INHNLP,ABNLP i IANLP standardima

 Trening za NLP praktičara  pruža metodologiju za postizanje željenog rezultata   u kratkom roku. NLP je sistem znanja i vještina koje omogućavaju koristiti najnaprednije alate i tehnike u poslovnoj komunikaciji povećavajući asertivnost i efikasnost u svim segmentima poslovanja, uključujući upravljanje ljudima, pregovaranje, prodaju…

Zašto NLP edukacija?

U današnje vrijeme vještine upravljanja i motiviranja drugih ljudi i sebe u poslovnom okruženju čine ključnu razliku koja doprinosi uspjehu i podizanju efikasnosti.

Program edukacije za NLP praktičara uključuje znanja, vještine koje omogućavaju  ostvarivanje vrhunskih rezultata. Osim znanja koja omogućavaju učinkovito upravljanje drugima usvajajući soft skills, program treninga za NLP praktičara omogućava znanja koja svaki polaznik može koristiti za upravljanjem vlastitog stanja, jer daje alate i vještine kojima upravljamo stresom i vlastitim negativnim emocijama, za koje je dokazano da direktno utječu na smanjenje efikasnosti i uspješnosti.

Program obuhvaća kombinaciju teorijskog dijela i praktičnih vježbi, individualiziranim pristupom uvažajući specifičnosti svakog polaznika.

Principi NLP (Neuro lingvističko programiranje)  podržavaju  akceleracijsko učenje, te aktivno uključivanje u proces učenja koje osposobljavaju polaznike za  primjenu soft skillsa koja su potrebni u svakodnevnim poslovnim situacijama.

NLP praktičarski trening uključuje 4 osnovne grupe znanja koje uključuju specifične vještine:

  1. Self skills 2. Vještine upravljanja odnosima koje uključuju: 3. Words management 4. Leadership vještina

Program NLP praktičara traje 130 sati, raspoređenih u 9 modula, koji se održavaju vikendom od 9-18 sati. Rad se odvija u malim grupama (max 8 polaznika), što omogućava individualizirani pristup svakom polazniku.

Nakon završene edukacije polaznici su licencirani NLP praktičari. Certifikat  Miroras centra je  priznat od tri eminentne međunarodne NLP asocijacije: INHNLP, ABNLP i IANLP što ga čini jedinstvenim u našoj zemlji i vrijedi u zemljama EU, SAD-a, Australije, Novog Zelanda, te zemljama regije.

Investicija za cjelokupni trening  uključujući certifikaciju je 9550,00 kn + PDV.

Mogućnosti plaćanja:

  • 10% popusta za uplatu cijelog iznosa prije početka edukacije do 10. rujna 2020. Iznos za uplatu 8595,00 +PDV.
  • Mogućnost obročnog plaćanja 7 dana prije svakog modula. Iznos rate je 1061,00 kn + PDV. U koliko polaznik propusti modul, propušteni modul se uplaćuje i polaznik nadoknađuje modul sa sljedećom grupom. Vrijeme nadoknade je neograničeno.

Trening počinje 26. i 27. rujna, u Miroras centru, Gruška 4, Zagreb.