Stranci nisu jeftina radna snaga, a Hrvatska se mora brendirati kao zemlja poželjna za život i rad!

Održana konferencija Ekonomija izvan okvira  Poslodavci: Hrvatska se mora brendirati kao zemlja poželjna stranim radnicima za život i rad   Strani radnici nisu jeftina radna snaga Treba izgraditi sustav institucija koje će se baviti integracijom [...]