I na kraju 2017.

Misli me vraćaju unatrag i razmišljam koliko toga se dogodilo u jednoj godini. Nisam ni sanjala da je moguće toliko događaja „utrpati“ u jednu godinu i da je moguće da ću svojim strahovima zahvaliti na [...]