Nove osnovice za obračun doprinosa direktora  za 2022. godinu

Nove osnovice za obračun doprinosa direktora  za 2022. godinu   Teško je prognozirati bilo koji trend poslovanja u 2022. godini, ali zato jedno je sigurno Ministarstvo financija opet nam je ostavilo poklon pod borom – [...]