Žene u muškom svijetu

žene rade u muškom svijetu po muškim pravilima. no, ženama treba drugačije okruženje da bi pokazale svoje sposobnosti. samo osvještavanjem uloge žena u poslovanju te radom na osnaživanju žena možemo doprinijeti jednakim prilikama i boljim gospodarstvom.