Članice Odbora za arhitekturu, graditeljstvo i geodeziju bile su u obilasku na dogradnji Dječjeg vrtića „Petrinjčica“ u Petrinji 

Članice Odbora za arhitekturu, graditeljstvo i geodeziju bile su u obilasku na dogradnji Dječjeg vrtića „Petrinjčica“ u Petrinji     Dana 21. siječnja 2022. godine Odbor za arhitekturu, graditeljstvo i geodeziju bio je u obilasku [...]