Završen je još jedan ciklus Male škole poduzetništva za žene

Ivana Radić, Predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena

Ivana Radić, Predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena