Završen još jedan ciklus Male škole poduzetništva za žene – Osnovni modul

 

24.2.2021. – Završen je još jedan osnovni modul Male škole poduzetništva za žene koji je polaznicama omogućio osnovne informacije o pokretanju posla, marketingu, digitalnim kanalima, društvenim mrežama, financijama, prodaji i drugim vještinama koje su poduzetnicama potrebne na početku.

Četrdesetak žena, polaznica, aktivno je svaku srijedu pratilo predavanja i sudjelovalo svojim pitanjima.

Mala škola poduzetništva za žene je projekt Međunarodne mreže poslovnih žena, Hrvatske gospodarske komore i Europske poduzetničke mreže i kroz školu je u zadnje 3 godine prošlo 700 žena koje su dobile osnovna znanja i vještine potrebne za početak poslovanja.

Foto: vlastita arhiva