Žene za vrijeme i nakon krize Covid 19

Piše:Ivana Radić

Najnovije istraživanje Svjetske banke u Hrvatskoj provedeno na N=500 ispitanica pokazuje da su žene dominantno zastupljene na prvim „linijama obrane od Covid 19“ čime se misli na sve zaposlene u zdravstvenom sustavu i u retailu koji je nužan za funkcioniranje stanovništva.

Istovremeno je rizik od otkaza najviši u djelatnostima u kojima  su žene dominantno zastupljene poput pružanja usluga smještaja, kulture, edukacija i sličnih djelatnosti.

Rad od kuće

Rad od kuće opteretio je žene u smislu vremena koje trebaju izdvojiti za posao, obitelj, školske obaveze djece i slično te bitno narušio vrijeme koje mogu posvetiti poslu. Lock down je u veliko mjeri utjecao na raspoloživost vremena kod žena  pa je tako 76 posto žena  odgovorilo da su one odgovorne za kompletno kućanstvo dok se  tek manji postotak žena može osloniti na vanjsku pomoć.

Rad od kuće utjecao je većim dijelom na produktivnost žena  u odnosu na muškarce i to u negativnom smislu. Opterećene svakodnevnim obvezama one jednostavno nisu u mogućnosti jednako se posvetiti poslu kao muškarci.

Ipak, pomaci postoje, pa se tako jedan dio muškaraca uključio u svakodnevne obaveze i priznao da su žene pod većim pritiskom obaveza. Ipak, rezultat lock downa je taj da bi se  veći dio žena bi se mogao naći u nezavidnoj poziciji u kojoj su one na prvim mjestima za dobivanje otkaza ili smanjenje obujma poslovanja.

Žene u ruralnim područjima su posebno izložene riziku te je njihov rizik od dobivanja otkaza dva put veći u odnosu na muškarce. Većina obrazovanih žena se lako može prilagoditi radu od kuće – čak 62 posto, 31 posto žena u ruralnim područjima , dok se tek 7 posto neobrazovanih žena može prilagoditi istome.

Kulturne i rodne norme

Hrvatska je visoko patrijarhalna država što se vidi i u poduzećima u vlasništvu žena. Stanovi, kuće, materijalna imovina, tvrtke – su i dalje u vlasništvu muškaraca što ženama onemogućuje financijsku samostalnost i dodatno financiranje. Žene imaju i limitirano vrijeme za networking  koji je ključan za razvoj poslovanja te imaju gotovo slabe ili nikakve političke veze.

Porast obiteljskog nasilja za vrijeme lock downa je porastao, a mnoge intervjuirane žene su rekle da je ostanak partnera kod kuće utjecao na emotivne odnose.

Kroza uzrokovana virusom Covid 19 nije produbila jaz između oba spola nego osvijetlila probleme koji već postoje.

Na putu k rješenjima

Za žene koje rade nužno je osigurati edukacije iz područja organizacije vremena, povećati opcije za rad od kuće i ponuditi više mogućnosti za cjeloživotno učenje. Za žene koje nisu uključene u tržište rada potrebno je osigurati i razviti različite opcije za njihovo uključivanje.

Briga o djeci dok su žene na poslu treba biti osigurana preko vrtića i dadilja koje bi bile školovane za taj posao. Povećati pristup financiranjima i financijsku pismenost, educirati djevojčice i dječake od male dobi kako bi se odmakli od patrijarhalnog načina ponašanja, osiguranje brige za starije osobe.

Ako govorimo o zaključcima, čini se da je kriza uzrokovana virusom covid 19 ipak jače utjecala na žene i na njihovu poslovnu aktivnost. Što će se točno dogoditi na jesen kada ćemo vidjeti i rezultate ove krize tek ćemo svjedočiti.

Žene se prije svega moraju pobrinuti same za sebe, izdvojiti vrijeme za sebe i svoj biznis, izdvojiti ono što je važno, ono što nije hitno i ono što može čekati kako bi se lakše nosile sa svim obavezama i ulogama u kojima se nalaze.

Photo: pexels