Project Description

DOLORES RIBA
DOLORES RIBAČlanica
1993. god završila sam Geodetski fakultet u Zagrebu. Privatnica sam od 2008. godine. No, samostalna privatnica, ovlaštenik, od 2013 god. Također, 8 godina sam na mrežama sudskih vještaka.

Do 2008.god. sam radila u javnom i državnom ali i u privatnom sektoru. Jednu godinu sam bila predavač-profesor na srenjoj geodetskoj školi u Osijeku. 2014. godine sam završila Alfa Mater sveučilište i dobila zvanje magistra europskog poslovanja.

Imam geodetski ured ADDO d.o.o. proširen na agenciju za nekretnine te samim tim sam i zatvorila krug djelovanja. U globalu imam pet zaposlenih djelatnika. Bavim se uslugama iz geodezije, snimanjem iz zraka dronom, savjetovanjem, sudskim vještačenjem i prodajom nekretnina za klijente. Radimo na području Slavonije, Kvarnera i Istre no nekada i na području Zagrebačke županije. Ovisno gdje nas zovu. Posao obično dobivamo prema preporuci i zadovoljstvu stranaka.
Posao mi je dinamičan. Od ugovaranja poslova, obilazaka gradilišta, praćenja odrade poslova, dogovora sa državnim tijelima, javnim tijelima, sastanaka do vođenja svojeg knjigovodstva i naplate računa, borbe sa birokracijom, komunikacija sa djelatnicima.