Project Description

MARIJA BOŠKOVIĆ BATARELO
MARIJA BOŠKOVIĆ BATARELOČlanica
01/5626-001

Marija je osnivačica Parser compliance d.o.o. te se bavi edukacijom i savjetovanjem u području usklađenosti, privatnosti, zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

Zainteresirana je za odnos prava i tehnologije te stvaranje kreativnih rješenja za postizanje usklađenosti poslovanja u odnosu na pravne izazove koje donose nove tehnologije.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistrirala na Sveučilištu u Tilburgu, u Nizozemskoj, u području prava i tehnologije i nove Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation – GDPR).
Marija je također stalni sudski tumač za engleski jezik te je završila obuku za ISO 27001 Lead Auditora.

https://www.parser.hr