Održan prvi modul projekta Manje od makova zrna!

Dana 20. i 21. svibnja 2023. godine, u Zagrebu je održan prvi modul dvodnevnih edukacija udruge Međunarodna mreža poslovnih žena  za jačanje liderskih kompetencija žena iz manjinskih skupina. Projekt Manje od makova zrna ! se provodi u suradnji s Centrom za kulturu dijaloga.

Teme ove prve dvodnevne edukacije su bile: predrasude, stereotipi, diskriminacija, prava žena, ravnopravnost spolova i zakonodavni okvir.

Edukacije su vodile mr. Đermana Kurić, interkulturalna ekspertkinja  i Iva Babić,odvjetnica za 18 žena pripadnica manjinskih skupina.

Sljedeći modul održava se početkom lipnja u Opatiji i nastavak je prethodnog modula na kojem ćemo više govoriti o projektnom managementu, timskom radu  i liderstvu.

Foto:Mreža žena