Kupovne navike generacije Z i njihov utjecaj na poslovanje poduzeća

Kupovne navike generacije Z i njihov utjecaj na poslovanje poduzeća Tekst: Senka Borovac Zekan, Viši predavač na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu   Svjedoci smo, posebno u posljednje dvije godine, kako je napravljen [...]