Nema budućnosti bez proizvodnje

Maja Perman  vlasnica Ma'at modnog atelja smještenog u Jurdanima, kaže da joj je u 2020. godini  najteže pala neizvjesnost. Smatra da  naša država iz ove situacije opet nije naučila da bez proizvodnje nećemo napredovati i što se i dalje puno ulaže u prodaju, a jako malo u proizvodnju.