Konferencija Izazovi žena u poduzetništvu za vrijeme krize

Konferencija Izazovi žena u poduzetništvu za vrijeme krize   S obzirom na događanja izazvana virusom Covid 19,  Međunarodna mreža poslovnih žena i suorganizatori konferencije Izazovi žena u poduzetništvu za vrijeme krize, Zaklada Konrad Adenauer i [...]