Dunja Bonacci Skenderović – utjecaj pandemije na porast nasilja nad ženama je ogroman

Dunja Bonacci Skenderović - utjecaj pandemije na porast nasilja nad ženama je ogroman Dunja Bonacci Skenderović je neovisna konzultantica u području suzbijanja nasilja nad ženama. Članica je UNWOMEN regionalne savjetodavne grupe za civilno društvo za [...]