Završen još jedan ciklus Male škole poduzetništva za žene – Osnovni modul

Završen još jedan ciklus Male škole poduzetništva za žene - Osnovni modul   24.2.2021. - Završen je još jedan osnovni modul Male škole poduzetništva za žene koji je polaznicama omogućio osnovne informacije o pokretanju posla, [...]