Žene za vrijeme i nakon krize Covid 19

Žene za vrijeme i nakon krize Covid 19 Piše:Ivana Radić Najnovije istraživanje Svjetske banke u Hrvatskoj provedeno na N=500 ispitanica pokazuje da su žene dominantno zastupljene na prvim „linijama obrane od Covid 19“ čime se [...]